Fanø Skovlegeplads Støtteforening – Årsberetning 2016/2017

Året startede vanen tro med generalforsamling. Denne gang d. 10. Maj 2016 i Roklubbens hyggelige lokaler. Kristine og Knud modtog genvalg og var således valgt for 2 år. Suppleanterne blev genvalgt for 1 år og var Ove Gejl og Annette Posselt. Lise Sønnichsen Jensen modtog genvalg som revisor og Kai Mathiesen blev valgt som ny revisorsuppleant.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Kristine som formand og Claus som kasserer. I løbet af sommeren fik vi besked om at Jan Dorner var den nye repræsentant for grundejerforeningerne, men efter nogle måneder meddelte han desværre, at han ikke kunne få tid til at deltage. Annette Posselt meddelte også i løbet af efteråret, at hun grundet nyt job, måtte trække sig fra sin suppleantpost.

Det helt store projekt for 2016 var renovering af grillhyttens tag. Det var et kæmpe projekt og bestyrelsen regnede med at budget på omkring 200.000 kr. Det viste sig dog at blive væsentligt billigere på grund af vores velvillige lokale håndværkere og en kæmpe indsats fra Ryon og hans hold samt folkene fra Naturstyrelsen. Alt i alt lød regningerne for arbejde og materialer på 70.000 kr. Det må siges at være billigt for et smukt stråtag! En stor tak skal lyde til alle involverede i arbejdet med taget.

Udover almindeligt vedligehold af trækvognene har vi indkøb 2 helt nye trækvogne og 4 nye murerbør. Vi har udført vedligehold af eksisterede aktiviteter og alle figurerne er blevet renset med algefjerner i efteråret. I 2016 fik Robin Hood også sin Marion i Sheerwood Skoven og vi en smuk ugle, der byder gæsterne velkommen ved indgangen til legepladsen. Begge er udført Julius og Vitalja og sponsoreret af Danibo,

De nye figurer og det smukke tag kan ses på vores hjemmeside – www.fanoeskovlegeplads.mono.net og facebookside.

Da bestyrelsen mener, at støtteforeningen både har midler og overskud til at udvide aktiviteterne en smule, har bestyrelsen valgt at overtager endnu en legeplads, nemlig ”den lille skovlegeplads i Temposkoven”. Den blev i tidernes morgen anlagt af lokale ildsjæle og er over tid blevet udvidet og vedligeholdt af Ryon og hans hold. Den lille legeplads er skattet og brugt at lokale i Nordby og særligt af dagplejen. Den trængte dog efterhånden til en kærlig hånd og vi håber derfor, at alle synes, at det er en god ide, at støtteforeningen vil give tid og penge til dette sted også.

Bestyrelsen har ligeledes valgt at sponsorere 10 bord/bænkesæt til plantagen. De vil blive placeret på steder rundt omkring i området, ved cykel- og gangstier. Bestyrelsen mener, at dette vil højne oplevelsen for øens gæster og lokale og mener ligeledes, at dette kan holdes inden for skovlegepladsens formål.

Naturstyrelsen har ønsket at vi ”renoverer” vores vedtægter og i stedet tegner en samarbejdsaftale med dem. Dette vil give mere rene linjer idet vedtægterne i dag er en sammenskrivning af aftale og vedtægter. Forslag til nye vedtæger vil blive forelagt generalforsamlingen i aften den 30. Maj 2017. Samarbejdsaftale vil blive udfærdiget af Naturstyrelsen og blive underskrevet af formanden.

Vi er blevet kontaktet af 2 forskellige legepladser i landet angående vores flotte grillhytte. De har begge, uafhængigt af hinanden, efterspurgt tegninger og folk til at udføre arbejdet, da de bare så gerne vil have en lignende. Vi har forsøgt at hjælpe dem videre ved blandt andet at henvise til Ib Carlsen, ansat ved Naturstyrelsen, der i sin fritid har anlagt flere lignende hytter.

Igen i år fik vi stor og grundig hjælp af vores rengøringshold, som trofast holder pladsen ren for affald og melder ind, hvis der er noget der mangler eller er gået i stykker. Dem takkede bestyrelsen ved den årlige sommerfest, hvor vi igen i år også havde indbudt de gavmilde sponsorer med familie. Både Brugsen og Super Spar var med til at sponsorere maden. Tak for mad og hyggeligt samvær.

Bestyrelsen har i år valgt at droppe girokortene og er i stedet gået over til at udsende et brev sammen med grundejerforeningerne og skrive i Fanø Posten, Fanø Ugeblad og på Facebook. Kassereren er dog bekymret for faldende indbetaler og derfor må vi diskutere hvad vi ellers kan gøre. Der er dog ingen tvivl om at girokort er en saga blot.

For 2017 har bestyrelsen planlagt at udskifte de stationære bord- og bænkesæt, modernisere toiletbygningen samt renovere cykelstativer og ”p båse til trækvogne”. Vi har også sat et nyt familiespil op, Kryds og Bolle. Det meget fine spil er fremstillet af vores ”skovmand” Kim Madsen i hans fritid.

Herudover overvejer bestyrelsen at anlægge et balance område i Sheerwood skoven og vi har aftalt med Ridelauget på Fanø, at der etableres en pausefold nord for parkeringspladsen ved indgangen til legepladsen. Pausefolden anlægges af Naturstyrelsen, betales af Støtteforeningen og vedligeholdes af Ridelauget.

Bestyrelsen har anskaffet et brændemærke, der kan brænde vores navn ind i aktiviteter og trækvogne – på denne måde håber vi at kunne minimere tyveri.

Med ønsket om endnu et dejligt år fuldt af hygge og leg afslutter jeg hermed årsberetningen.

På vegne af bestyrelsen i Skovlegepladsernes Støtteforening

Kristine Kaas Krog, Formand

Fanø Skovlegeplads Støtteforening – Årsberetning 2015/2016

Året startede vanen tro med generalforsamling. Denne gang d. 19. Maj 2015 i Roklubbens hyggelige lokaler. For at få helt styr på medlemmerne og hvordan de genvælges blev Kristine valgt for 1 år sammen med suppleanterne. Claus og Ryon var på valg og valgte begge at genopstille. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Kristine som formand og Claus som kasserer.

Der er blevet afholdt 5 bestyrelsesmøder i 2015/1016 ud over denne generalforsamling. Herudover har vi afholdt vores årlige sommerfest.

Udover almindeligt vedligehold af trækvogne, kasser og eksisterede aktiviteter, er Sherwood skoven blevet inkluderet i vores træskulptur samling med en flot hestebænk og en stolt Robin Hood.

I denne sæson har vi renoveret bålstederne og der er er blevet etableret et solsejl over en af sandkasserne, således at små børn lege i skyggen.

Naturstyrelsen har endelig fået opsat skilte på tysk og engelsk ved Postvejen således at det passer sammen med øens øvrige turistinformationer.

Den nye figur, bænk og solsejl kan ses på vores hjemmeside – www.fanoeskovlegeplads.mono.net og facebookside.

Igen i år fik vi stor og grundig hjælp af vores rengøringshold, som trofast holder pladsen ren for affald og melder ind, hvis der er noget der mangler eller er gået i stykker. Dem takkede bestyrelsen ved den årlige sommerfest, hvor vi igen i år også havde indbudt de gavmilde sponsorer med familie. Kødet til grillen blev vanen tro sponsoreret af Rindby Supermarked. Tak for mad og hyggeligt samvær.

Herudover er Skovlegepladsen blevet begunstiget med flere forskellige donationer.

Indkommet i kontingenter: 56.000,-, Indkommet i den opstillede sparebøsse: 12.900,-

I 2015 er der ikke indgået sponsorpenge.

Vi er også i færd med at udvide vores indsamlingsmuligheder, idet at vi i år både vedlægger girokort i Fanø Ugeblad, i Fanø Extra. Vi har nu også både SWIPP og MobilePay. Vores nye indsamlings-telefonnummer vil blive sat op ude ved indsamlingsbøssen, på hjemmesiden og annonceret via Facebook.

I denne sæson er overskriften nyt tag på Grill hytten. Herudover planlægger vi en ny figur fra Julius og Vitalja, denne gang ved indgangen. Vi planlægger at indkøbe 3 nye trækvogne og give alle figurer og aktiviteter får algefjerner i efteråret. Ellers står det kun på almindeligt vedligehold.

Med ønsket om endnu et dejligt år fuldt af hygge og leg afslutter jeg hermed årsberetningen.

På vegne af bestyrelsen i Skovlegepladsens Støtteforening

Kristine Kaas Krog

Formand

Skovlegepladsens Støtteforening, Fanø – Årsberetning 2014/2015

Året startede vanen tro med generalforsamling. Denne gang d. 20. maj 2014 i Roklubbens hyggelige lokaler. Vores tro og dygtige formand Grethe Christensen havde desværre valgt ikke at genopstille som formand, så vi var nødsaget til at vælge en ny. Bestyrelsen vil gerne takke Grethe for det store arbejde hun har gjort for skovlegepladsen.

Anette Posselt og Knud Ingvardsen trådte ind i bestyrelsen i stedet for Grethe Kristensen og Kristine Kaas Krog. Sidstnævnte blev i stedet blevet valgt som suppleant sammen med Ove Gejl. Under konstitueringen blev Kristine dog valgt som formand, så vi så os nødsaget til at lave lidt om på suppleanter og medlemmer (Kristine Kaas Krog byttede plads med Anette Posselt). Vi ser det dog kun som en formalitet, da vores supplanter også er aktive i arbejdet og deltager i møderne.

Der er blevet afholdt 4 bestyrelsesmøder i 2014/1015 ud over denne generalforsamling. Herudover har vi afholdt en indvielsesfest samt vores årlige sommerfest.

Udover almindeligt vedlighold af trækvogne, kasser og eksistrede aktiviteter, er Eventyrskoven blevet fuldendt med en flot statue af HC Andersen, den grimme ælling og en bænk med en af hundene fra “Fyrtøjet”. Igen i år var det Danibo der stod for regning til Vitalje og Julius. Agerbo Blikkenslager stod for et smukt kobberbånd til HC Andersens hat.

Vi har herudover fået nye aktiviteter på pladsen idet Frits Brinch og Sønner har stået for anlæg af en petanquebane, der er blevet fuldendt i form af bord-bænkesæt, river og stolper af de gæve mænd i bestyrelsen. Ryon og team har desuden lavet et nyt familiespil, der godt kan trække tænder ud, hvis man ikke arbejder sammen.

Vi fejrede disse nye aktiviteter og figurer ved en indvielsesfest den 6, juli hvor kagen blev sponsorerer af Fanø Bageri. Tusind tak til alle sponsorer, uden jer var vores skovlegeplads ikke det den er i dag! Også tak til alle der deltog i festlighederne.

De nye aktiviteter og figurer kan ses på vores hjemmeside – www.fanoeskovlegeplads.mono.net og facebookside, som begge også er blevet offentliggjort i år.

Igen i år fik vi stor og grundig hjælp af vores rengøringshold, som trofast holder pladsen ren for affald og melder ind, hvis der er noget der mangler eller er gået i stykker. Dem takkede bestyrelsen ved den årlige sommerfest, hvor vi i år også havde indbudt de gavmilde sponsorer med familie. Kødet til grillen blev sponsoreret af Rindby Supermarked. Tak for mad og hyggeligt samvær.

Herudover er Skovlegepladsen blevet begunstiget med flere forskellige donationer. Herfra kan nævnes 2600 kr. fra Lopperne i Strien, 2550 fra Rindby Supermarked samt omkring 60.000 kr. fra de omtrent 750 øvrige støttemedlemmer. Hermed er der jo slet ikke regnet dem med, der kaster penge i indsamlingsbøssen på pladsen. En stor tak skal lyde til alle! Uden alle disse store og små donationer kunne vi ikke vedligeholde og udvikle vores skønne Skovlegeplads som faktisk er berømmet.

I år fik vi nemlig besøg af et hold fra Rømø, som også ønsker at etablere en lignede legeplads i samarbejde med Naturstyrelsen. De var meget imponerede af kvaliteten og omfanget af Fanøs Skovlegeplads, men også af det sammenhold der er omkring pladsen. Fanø Skovlegeplads er nemlig speciel, fordi der er en unik kombination af private donationer, frivillig arbejdskraft, sponsorater fra erhvervslivet og et tæt samarbejde med Naturstyrelsen. Vi håber de må komme videre i deres arbejde og skabe et lignede sted på Rømø.

Vi har også haft lidt udfordringer på pladsen i år, idet nogle ikke kan lade vores eventyr blive i kassen til ærgrelse for vores øvrige gæster. Vi har printet nye og håber at gæsterne i næste sæson er knap så langfingrede. Det værste var dog at vores indsamlingsbøsse blevet brækket op og tømt for penge. Dette var vi meget kede af og overvejede om vi ønskede at sætte en ny op. Med stor hjælp fra Knud Ingvardsen og den velvillige sponsor Eigil Hansen fra Nordrep fik vi dog geropsat en forhåbentlig indbrudssikker indsamlingsbøsse.

Vi er også i færd med at udvide vores indsamlingsmuligheder, idet at vi i år både vedlægger girokort i Fanø Ugeblad, i Fanø Extra og er ved at etablere mobilbank, så vi kan modtage penge via SWIPP. Vores nye indsamlings-telefonnummer vil blive sat op ude ved indsamlingsbøssen, på hjemmesiden og annonceret via Facebook.

Til næste sæson planlægger vi indtil videre at renovere bålstederne og der er kommet et forslag fra en familie om at opsætte et solsejl over en af sandkasserne, således at små børn lege i skyggen. Det efterkommer vi naturligvis.

Herudover har vi bedt Naturstyrelsen om at opsætte skilte på tysk og engelsk ved Postvejen således at det passer sammen med øens øvrige turistinformationer. Vi håber at dette også kommer på plads i 2015.

Med ønsket om endnu et dejligt år fuldt af hygge og leg afslutter jeg hermed årsberetningen.

 

På vegne af bestyrelsen i Skovlegepladsens Støtteforening

Kristine Kaas Krog

Formand