Bestyrelsen i Skovlegepladsens Støtteforening

Som valgt på Generalforsamlingen i maj 2017 og efterfølgende konstitueret:

Kristine Kaas Krog (Formand)

Claus Thyssen (Kasserer)

Ryon Petersen (Medlem)

Knud Ingvardsen (Medlem)

Kjeld Kjærgaard (repræsentant for grunderejerforeningerne i sommerhusområderne)

Søren Kaas (Suppleant)

Ove Gejl (Suppleant)

Lise Sønnichsen Jensen (Revisor)

Kai Mathiesen (Revisorsuppleant)